Informacja w związku z zagrożeniem epidemicznym wirusem SARS-CoV-2 (Covid-19)

Kochani,

w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z zakażeniami wirusem  SARS-CoV-2 (Covid-19) oraz wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego przekazujemy poniższe informacje.

1. Wstrzymanie realizacji pobytów do dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz odwołanie pobytów już zarezerwowanych:

a/ od dnia 14 marca do dnia 30 kwietnia 2020 r. zostaje wstrzymana możliwość rezerwacji pobytów na okres przypadający do dnia 30 kwietnia 2020 r.;
b/ termin, o którym mowa w pkt. a może ulec zmianie w zależności od sytuacji panującej w kraju oraz daty odwołania stanu zagrożenia epidemicznego;
c/ wszystkie pobyty przypadające na okres do dnia 30 kwietnia 2020 r. zostają odwołane. Wszystkich, którzy dokonali już rezerwacji uprzejmie prosimy o kontakt na adres: [email protected].

2. Specjalne zasady zwrotu zaliczki za apartament nad morzem oraz zmiany terminów.

a/ w przypadku kiedy stan zagrożenia epidemicznego będzie trwał dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2020 r. wszystkie dokonane rezerwacje, przypadające na okres zagrożenia, będzie można zmienić bez ponoszenia dodatkowych opłat; nie dotyczy dopłaty wynikającej z wydłużenia czasu pobytu lub zmiany sezonu, w którym będzie miał miejsce pobyt;
b/ w przypadku rezygnacji i braku możliwości zmiany terminu pobytu dokonane opłaty rezerwacyjne będą zwracane w całości, po potrąceniu opłaty ryczałtowej w wysokości 48,50 zł; w takim przypadku nie mają zastosowania zasady zwrotu zaliczki opisane w warunkach rezerwacji.

Serdecznie pozdrawiany znad morza i życzymy bardzo dużo zdrowia!